Group homes

Stanovanjske skupine

Group homes are intended for adults who, due to occasional or long-lasting mental health problems, need professional support and help for optimal functioning in everyday life.

Advocacy

Program zagovorništva

Altra provides advocacy for people with mental health problems as a stand-alone service. Advocacy is aimed at people with mental health problems who need assistance when exercising rights, securing their interests and protecting personal dignity.

Counselling office

Svetovalnica

We offer psychosocial assistance and support to people with mental health problems and people in mental distress their close relatives and their close persons.

Stanovanjska enota Senožeti

  
                

Senožeti so ena izmed večjih vasi v občini Dol pri Ljubljani in ležijo na skrajnem vzhodu občine. Kraj je od Ljubljane oddaljen 20 kilometrov in ima približno 900 prebivalcev, osnovno šolo, gasilski dom, trgovino in nekaj gostinske ponudbe. Zaradi svoje lege med dolino reke Save in vpetostjo v Polhograjsko hribovje Senožeti nudijo stik z naravo ter možnost izletov v bližnjo okolico.

Društvo Altra od 1. 12. 2017, v okviru mreže stanovanjskih skupin, v Senožetih izvaja program v večji stanovanjski hiši. Dvanajstim stanovalcem in stanovalkam nudimo psihosocialno podporo, oskrbo ter izvajamo razne prostočasne aktivnosti. Poleg rednih individualnih in skupinskih aktivnosti z uporabniki in uporabnicami programa, v naši viziji stremimo k aktivnemu povezovanju  z lokalno skupnostjo ter razvijanju storitev duševnega zdravja v skupnosti na območju Zasavja.

Day centre

Dnevni center

 The main purpose of the program is a comprehensive approach to psychosocial rehabilitation of people with mental health problems, improving the quality of their lives, reducing and eliminating various social, material exclusion and disadvantages.

Prostovoljno delo in praksa

Prostovoljci so kot izvajalci določenih oblik dela izjemno dobrodošli, saj so v pomoč pri izvajanju ali koordiniranju programov ter kot družabniki uporabnikov, za opravljanje dela pa ne potrebujejo poznavanje globlje problematike  duševnih motenj. V delo z uporabniki vključujemo tudi študente družboslovnih, socialnih in humanističnih smeri, katerim smo učna baza že vrsto let. Svoje delo izvajajo na terenu in na sedežu društva. Delo prostovoljcev vodimo in spremljamo skladno z Zakonom o prostovoljstvu.

Uradni čas in kontakt:

Vsak delavnik med 9 in 15 uro
Telefon: 01 542 55 54  
E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Altra Odbor za novosti
v duševnem zdravju
 
 
Zaloška ulica 40
1000 Ljubljana
tel: 01/544 47 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.