Postani član

Postanite član

 

V društvo Altra se lahko včlanijo uporabniki storitev, njihovi svojci in prijatelji, strokovno osebje, prostovoljci in vsi, ki jih zanima področje duševnega zdravja in so pripravljeni s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k ciljem in poslanstvu društva in v celoti sprejmejo STATUT društva ter podpišejo pristopno izjavo.

Društvo ima redne člane, pridružene člane in častne člane. Če tako odloči izvršni odbor, društvo članom in pridruženim članom izdaja članske izkaznica, s katerim ti izkazujejo članstvo v društvu.

Član društva lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba:

ki je s svojim delom v zadnjih šestih mesecih prispevala k doseganju namena in ciljev društva in še vedno opravlja takšno delo (kot so npr. zaposleni, pogodbeni sodelavci, prostovoljci s sklenjenim sporazumom o prostovoljskem delu) ali ki kot pridruženi član društva izkaže, da aktivno sodeluje pri upravljanju društva (npr. daje pobude organom društva, razpravlja in vsebinsko prispeva k odločanju na sejah občnega zbora, je aktivna v svetu uporabnikov), in ki podpiše pristopno izjavo s katero izrazi željo postati član društva in izjavi, da bo delovala po tem statutu.

Pravice člana so:

- da sodeluje pri upravljanju društva,

- da se udeležuje sej občnega zbora in na njih glasuje

- da voli in je voljen v organe društva,

- da je obveščen o delovanju organov društva in o dejavnostih društva,

-  ugodnosti pri storitvah društva v skladu z zmožnostmi društva.

Obveznosti člana so:

- da redno plačujejo članarino, razen če prostovoljsko opravlja funkcijo predsednika, podpredsednika, člana izvršnega odbora, strokovnega sveta, nadzornega odbora ali častnega razsodišča,

- da spoštujejo statut društva in druge splošne akte društva,

- da spoštujejo sklepe organov društva,

- da izpolnjuje dogovorjene obveznosti do društva,

- da varuje ugled društva,

- da društvu sporoči spremembo svojih kontaktnih podatkov,

- da deluje v interesu društva,

- da društvo obvešča o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.

 

Pridruženi član društva lahko postane vsaka oseba:

ki se strinja z namenom in cilji društva, ki podpira dejavnosti društva, in ki podpiše pristopno izjavo s katero izrazi željo postati član društva in izjavi, da bo prispevala k delovanju društva in delovala po tem statutu.

Če želi postati pridruženi član društva mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Če želi postati pridruženi član društva mladoletna do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Pravice pridruženega člana so:

-  da se udeležuje sej občnega zbora, podaja mnenja, nima pa pravice glasovanja,

-  da je obveščen o dejavnostih društva,

-  da ima ugodnosti pri storitvah društva v skladu z zmožnostmi društva.

Obveznosti člana so:

-  da redno plačujejo obvezne prispevke, kot jih določi izvršni odbor,

-  da spoštuje statut društva in druge splošne akte društva,

-  da spoštuje sklepe organov društva,

-  da izpolnjuje dogovorjene obveznosti do društva,

-  da varuje ugled društva,

-  da društvo sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov,

-  da deluje v interesu društva,

-  da društvo obvešča o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.

 

Častni član je oseba, ki ji ta naziv podeli občni zbor:ker je s svojim delom, znanjem ali osebnim prizadevanjem bistveno prispevala k razvoju in uresničevanju ciljev društva ali k razvoju  strokovne doktrine na področju delovanja društva.

Častni član ima pravico, da se udeležuje sej občnega zbora, podaja mnenja, da je obveščen o dejavnostih društva, nima pa pravice glasovanja

Dolžnost častnega  člana je, da varujejo ugled društva in da deluje v interesu društva.

Častni član, ki je redni oziroma pridruženi član, ima vse pravice in obveznosti rednega oziroma pridruženega člana.

 

Pridružite se nam lahko tako, da izpolnite PRISTOPNO IZJAVO.

 

Več o članstvu si preberite v STATUTU društva.

Logo Altra Odbor za novosti
v duševnem zdravju
 
 
Zaloška ulica 40
1000 Ljubljana
tel: 01/544 47 61
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.